Badania wytrzymałościowe z wykorzystaniem betonu od firmy Styrobud

W ostatnim wydaniu czasopisma „Budownictwo, Technologie, Architektura” poświęconego najnowszym technologiom produkcji i zastosowania materiałów budowlanych ukazał się artykuł na temat badań wykonanych przez dr inż. Grzegorza Bajorka, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz inż. Macieja Barcia z Centrum Technologicznego Budownictwa na temat zależności pomiędzy wytrzymałością betonu a jego dojrzałością.

Artykuł – przykład praktycznego skalowania funkcji dojrzałości betonu

Badania przeprowadzono w trakcie wylewania płyty fundamentowej pod budynek o wysokości 120 metrów. W wykonanym szalunku zamontowano specjalną aparaturę służącą do ciągłej rejestracji temperatury betonu w celu ustalenia zależności pomiędzy narastającą wytrzymałością betonu a jego temperaturą. Relacja pomiędzy dojrzałością a wytrzymałością różni się dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Wynika to głównie od jego składu (wykorzystanego cementu jak również zastosowanych domieszek). Badania posłużą do szacowania wytrzymałości betonu który dojrzewa w konstrukcji budynku. Dane te pozwolą podejmować decyzje związane z przebiegiem dalszych prac i dotyczyć będą decyzji o demontażu deskowań i podpór stropowych oraz dalszego obciążania wykonanych już elementów. Wpłynie to na szybkość oraz przede wszystkim bezpieczeństwo budowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów na terenie inwestycji przeprowadzono badania wstępne w warunkach laboratoryjnych wyznaczające linię trendu dla dojrzałości betonu. W celu wyskalowania metody wykorzystano beton klasy C35/45. Następnie metodę zweryfikowano na placu budowy podczas zalewania fundamentu, zastosowany beton posłuży także do budowy innych elementów obiektu.