Informujemy, iż przedsiębiorstwo STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP I

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu było określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy STYROBUD na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wartość dofinansowania : 89 250,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%