ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYROBU ELEMENTÓW BETONOWYCH (1 SZT.)

Przedsiębiorstwo STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.j. zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałego tj. LINII TECHNOLOGICZNEJ DO WYROBU ELEMENTÓW BETONOWYCH (1 szt.) w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Załączniki

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – Załącznik nr 2.