ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO – WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 SZT.)

 

 STYROBUD B.T.K. Radomscy Sp.j., Trzeboś, ul. Górna 194, 36-050 Sokołów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. WĘZŁA BETONIARSKIEGO (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie  konkurencyjności przedsiębiorstwa  Styrobud B.T.K. Radomscy w wyniku wdrożenia rekomendacji ze strategii wzorniczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0027/21.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_3/DST/2021.
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.