Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca studnie kablowe

Wewnętrzne pokrywy zabezpieczające stosuje się do wszystkich znormalizowanych studni kablowych stosowanych w polskiej telekomunikacji. Ponadto pokrywy rozsuwane poprzez regulację ich szerokości można w prostu sposób dostosować do studni odbiegających od norm. Jej celem jest zabezpieczenie studni przed dostępem do niej osób nieuprawnionych oraz przed kradzieżami.

Typ pokrywy/ zabezpieczenia Rodzaj studni kablowej Długość pokrywy
i zakres regulacji szerokości
TP – system zamykania: zamek oraz kłódka    
ZPIRC c (SK-6 TP) *SK-6, SKR-2, SKMP 3 (4), *SKO-2 (4,6) 89 cm x reg. 52/ 58 cm
ZPIRL 2c (SK-2 TP) SK-2, SKR-1 89 cm x reg. 44,5/ 51,5 cm
ZPIRL 1 c (SK-1 TP) SK-1, SKO-1 89 cm x reg. 41/ 47,5 cm
Netia – system zamykania: kłódka    
ZPSK-6 (SK-6 Netia) *SK-6, SKR-2, SKMP 3 (4), *SKO-2 (4,6) 89 cm x reg. 51,5/ 58 cm
ZPSK-2 (SK-2 Netia) SK-2, SKR-1 89 cm x reg. 44/ 51 cm
ZPSK-02 (SK-02 Netia) SK-2, SKR-1 89 cm x reg. 41,5/ 48,5 cm
ZPSK-1 (SK-1 Netia) SK-2, SKO-1 89 cm x reg. 41,5/ 47,5 cm

Istotą rozwiązania jest płyta stalowa zamykająca właz studni kablowej, która instalowana jest pod istniejącą pokrywą zewnętrzną. Otwarcie i zdjęcie pokrywy przez użytkownika jest proste i możliwe do wykonania przez jedną a elementy mocujące pokrywy nie utrudniają wchodzenia i wychodzenia ze studni. Otwory i szczeliny znajdujące się w pokrywie umożliwiają dobre przewietrzenie wnętrza studni oraz pozwalają na wprowadzenie czujnika w celu kontroli obecności gazu.

Zamocowanie pokrywy w studni kablowej nie zmienia dotychczasowej konstrukcji studni, ram i pokryw; wymaga wywiercania 4 lub 6 otworów 12mm w betonowej części gardzieli studni w celu osadzenia w nich kołków rozporowych. Przy pomocy kołków przytwierdzony je ceownik i kątownik stanowiący oparcie wewnętrznej pokrywy listwowej. Płytkowo-kratowa konstrukcja zapewnia skuteczną ochronę przed włamaniem z góry. Właściwie skonstruowany i umieszczony rygiel blokowany zamkiem systemowym jest trudny do wyłamania.

  1. Pokrywa zewnętrzna studni
  2. Rama wewnętrzna studni
  3. Pokrywa zabezpieczająca
  4. Zamek systemowy
  5. Konstrukcja betonowa studni
  6. Kable sieci telekomunikacyjnej
  7. Elementy mocujące
Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi