Złożenie Zamówienia

Aby przejść do zamówienia należy skontaktować się z naszym punktem sprzedaży produktów Styrobud lub bezpośrednio z Projektantem (projekty@styrobud.com.pl) w celu omówienia ogólnych warunków do przygotowania koncepcji.

Pobierz i wypełnij formularz

Rejestracja zlecenia nastąpi po wypełnieniu i przesłaniu formularza w wersji tradycyjnej (POBIERZ I WYDRUKUJ). Do zamówienia należy załączyć wypełniony formularz i przesłać go na wskazany w formularzu adres mailowy – projekty@styrobudspj.pl

Dokonaj wpłaty 

Wpłata na poczet wykonania koncepcji architektonicznej powinna zostać potwierdzona dowodem wpłaty z tytułem „Koncepcja nawierzchni”. UWAGA! Zakupiona koncepcja upoważnia Inwestora do jej jednorazowego wykorzystania. Autorskie prawa majątkowe do koncepcji przysługują firmie Styrobud za wyjątkiem sytuacji, w której poczyniono inne uzgodnienia.

Skontaktuje się z Tobą projektant

W trakcie konsultacji uzgodnicie jakie są niezbędne materiały do opracowania projektu.