Pakiet Premium 3D+ realizowany jest z wizytą projektanta na terenie inwestycji. Przygotowanie projektu aranżacji odbywa się zdalnie.

Projekt Premium 3D+ przedstawiony jest w formie wizualizacji trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncepcji nawierzchni. Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w 3 ujęciach i jest sporządzane na podstawie konsultacji zdalnych oraz jednej nieodpłatnej wizyty projektanta na miejscu inwestycji.

Pakiet PREMIUM 3D+ – kaucja częściowo zwrotna przy zakupie kostki zwrot 500zł. Wszystkie kolory STANDARD, COLORMIX i PRESTIGE  kostek dekoracyjnych zaliczają się do rozliczenia kaucji.

Wymagane jest dostarczenie przez Inwestora pełnego kompletu materiałów: – aktualnych planów zagospodarowania terenu wraz z naniesionymi wymiarami w skali 1:200, 1:250 lub 1:500, a także aktualnych rzutów budynku (parteru) w skali 1:100 lub 1:50, dodatkowych szkiców i zdjęć z inwestycji. Materiały muszą być dostarczone drogą elektroniczną lub w punkcie sprzedaży, gdzie dokonano zamówienia projektu. Konsultacje z Projektantem odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.