Dwudniowe betonowanie płyty dennej wiaduktu PKP w Rzeszowie

W poniedziałek 29 listopada około godziny 16:00 rozpoczęło się trwające nieprzerwanie dwa dni betonowanie płyty dennej pod wiaduktem PKP na ulicy Batorego w Rzeszowie. Było to największe tego typu betonowanie w teraźniejszej historii Podkarpacia. W ramach dostaw mieszanki betonowej dostarczyliśmy w sumie prawie 1700m3 betonu, co stanowi prawie 4 tysiące ton wyprodukowanego przez nas materiału. Był to beton mostowy klasy C30/37 S3 W8 F150, który z racji masywnego charakteru betonowanego elementu musiał cechować się dodatkowo niskim ciepłem hydratacji dla zredukowania naprężeń termicznych w dojrzewającym fundamencie.

Płyta denna jest podstawą, na której zostanie położona dwupasmowa jezdnia, a jej zadaniem będzie zabezpieczanie przed wodami gruntowymi i rozpieranie murów oporowych. Przebudowa wiaduktu jest częścią większego planu modyfikacji ulic w okolicy dworca centralnego, które od dłuższego czasu generowały duże korki. Inwestycja ma na celu rozładować ruch uliczny w kluczowych punktach i ułatwić życie nie tylko mieszkańcom osiedla 1000-Lecia, ale również innym rzeszowianom, poprzez zrównoważenie natężenia ruchu.

Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa tłumaczy, że wykonanie płyty dennej stanowi „kamień milowy” w postępie prac, ponieważ bez niej nie można przystąpić do innych ważnych etapów budowy. Wielkie betonowanie płyty dennej przyciągnęło lokalne media i portale informacyjne, co również świadczy o skali wydarzenia. Wszyscy zgadzają się, że jest to bardzo duży i ważny moment w dla Rzeszowa. Sam prezydent miasta Konrad Fijołek pisze na swoim facebookowym profilu „na ul. Batorego trwa ogromna operacja budowlana”. Wykonawcy podkreślają, że większym przedsięwzięciem była tylko budowa mostu im. Mazowieckiego.

Beton na każda inwestycję, bez względu na ilość

Jesteśmy dumni, że nasza firma mogła pomóc w tak ważnej dla Rzeszowa inwestycji. Łącznie w akcji wzięło udział 20 żółtych betonomieszarek i 2 największe pompy do betonu koordynowane przez Kierownika Wytwórni Betonu Towarowego w Rzeszowie. Właśnie ta koordynacja dla tak długo trwającej operacji była kluczowa w celu zapewnienia stałych dostaw z częstotliwością dopasowaną do zmiennego tempa odbioru mieszanki betonowej. Teren operacyjny maszyn został wzmocniony przez nasze płyty drogowe, które umacniając teren, umożliwiły poruszanie się pojazdów po terenie budowy oraz stanowiły oparcie dla ramion pomp do betonu. Operatorzy naszych pojazdów pomimo utrudnionych warunków wykazali się najwyższą precyzją działania i potwierdzili tym samym, że są najlepsi w swoim fachu. Proces przebiegł sprawnie również, dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy. Pompy Styrobud zapewniły błyskawiczny transport mieszanki betonowej wprost do koryta tworzonej płyty, a olbrzymi zasięg ramienia rurociągu pozwolił na wbudowanie mieszanki betonowej w tak odległe miejsce. Użyto do tego celu największą w południowo-wschodniej Polsce i jedną w nielicznych w kraju pomp o takim zasięgu Pompę STYROBUD o zasięgu roboczym do 70mb.

Warto stawiać na najlepszych. Każdy wie, że do najważniejszych inwestycji w Rzeszowie warto zamówić beton z naszej firmy.

Nad całym przebiegiem betonowania czuwało Laboratorium Betonu STYROBUD. Nasi technolodzy wykonywali ciągłe badania parametrów mieszanki betonowej, gwarantując stabilną jakość betonu. Wśród tych badań były między innymi badania konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka, zawartość powietrza oraz pomiary temperatury mieszanki betonowej i powietrza atmosferycznego. Laboratorium pobrało szereg próbek zarówno do badań wytrzymałości na ściskanie betonu, jak i badań trwałościowych (mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość). Wyniki tych badań potwierdzą ostatecznie deklarowane przez nas właściwości użytkowe mieszanki betonowej i betonu produkowanego w ramach certyfikowanej zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN-EN 206 +A1:2016-12 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”  oraz jej krajowym uzupełnieniem normą PN-B-06265:2018-10 + AP1:2019-05 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12”.

Jest to dla nas ważna chwila, ponieważ ponownie powierzono nam odpowiedzialne zadanie, które wypełniliśmy w 100%. Każda taka współpraca umacnia nas na pozycji lidera wśród dostawców mieszanki betonowej w tej części Polski i potwierdza nasze motto – Produkujemy dla najlepszych!