Informujemy, iż przedsiębiorstwo STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ETAP I

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu było określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy STYROBUD na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wartość dofinansowania : 89 250,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%

Informujemy, iż STYROBUD  B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA W WYNIKU WDROŻENIA NA RYNEK ULTRAWYTRZYMAŁEGO BETONU”

Cel projektu: Projekt przedsiębiorstwa STYROBUD  B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA dotyczy zakupu niezbędnych środków trwałych do uruchomienia produkcji innowacyjnego produktu tj. ultrawytrzymałego betonu, który został opracowany w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez firmę STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA produktu w postaci ultrawytrzymałego betonu.

Wartość projektu: 6 677 060,00 PLN

Wartość dofinasowania: 3 072 382,98 PLN