Program „Moja Woda” – inwestycja przyjazna dla portfela i środowiska.

Miesiąc funkcjonowania programu „Moja Woda”.

1 lipca br. ruszył nabór wniosków od właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych na kupno, budowę oraz instalację systemów które pozwalają na magazynowanie i zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych na terenie posesji prywatnych. Według szacunków rządu program pozwoli na dofinansowanie 20 tys. instalacji przydomowej retencji wody i będzie realizowany w latach 2020-2024 na terenie całego kraju. Zgodnie z informacjami od samorządów w całej Polsce program cieszy się bardzo dużą popularnością. W ramach jednej nieruchomości wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie rzędu 5 tys. zł. Strona rządowa na łączną kwotę dofinansowań planuje przeznaczyć 100 mln zł. Już od początku program cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Podpisywanie umów będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 zaś  wydatkowanie przeznaczonych środków do końca 2024.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania dotacji uzyskają Państwo na stronach Ministerstwa Cyfryzacji oraz NFOŚiGW.

Korzyści wynikające z programu „Moja Woda” – dofinansowanie do zakupu.

Budowa przydomowego zbiornika retencyjnego umożliwia zatrzymanie wód opadowych i roztopowych na terenie posesji zamiast bezpośrednio odprowadzać je do kanalizacji deszczowej. Pozwala to na wykorzystywanie zgromadzonej wody w celu nawadniania ogrodu lub innych prac przydomowych. Takie działania pomagają w zaoszczędzeniu części domowego budżetu szczególnie w miesiącach letnich kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe. Mała retencja zmniejsza również ryzyko powodzi oraz podtopień związanych z zbyt dużą ilością wody w systemach kanalizacji deszczowych co często doprowadza do ich przepełnienia. W ciągu ostatnich lat widzimy również coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak wiosenne susze czy gwałtowne ulewy. Systemy retencji prowadzą do zmniejszenia skutków tych zjawisk w wymiarze lokalnym.

Do magazynowania wody idealnie nadają się szczelne betonowe zbiorniki o różnych pojemnościach dostępne w naszej ofercie. Dofinansowanie obejmuje również budowę instalacji odprowadzających wody z systemów rynnowych do zbiorników nadziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych mogą zostać w tym celu wykorzystane Korytka i cieki wodne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako że program już funkcjonuje WFOŚiGW w Krakowie przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ze strony beneficjentów: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

„Moja Woda” w praktyce. Zalety magazynowania deszczówki.

Instalacja przydomowego zbiornika na wody opadowe to szereg korzyści dla każdego gospodarstwa domowego. W miesiącach letnich gdy konieczne jest codzienne podlewanie roślin korzystanie z wody dostarczanej przez sieć wodociągową generuje dodatkowe koszty. Instalacja szczelnego zbiornika zbierającego wody opadowe zapewni stały rezerwuar wody która z pewnością zaspokoi te potrzeby i pozwoli zaoszczędzić według szacunków nawet kilkaset złotych rocznie. Przed zakupem zbiornika warto więc oszacować ilość wody jaką  jesteśmy w stanie zmagazynować, w praktyce oznacza to przeanalizowanie powierzchni dachu a także balkonów i tarasów z których woda będzie spływać do zbiornika poprzez rury spustowe. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średni roczny odpad w roku 2019 wyniósł 556mm. Przy takiej sumie opadów z dachu o powierzchni 200 m2 spłynie około 120 m³ wody. W ofercie firmy Styrobud mamy  zbiorniki o pojemnościach 4m³ /6m³ / 8m³ / 10m³ / 12m³ ( istnieje możliowość łączenia zbiorników w celu magazynowania większych ilości) które przy stałym poborze wody w celach domowych na pewno zaspokoją Państwa potrzeby. Przy zakupie zbiornika warto również zaopatrzyć się w pompę pływakową i zamontować ją przez otwór kominowy, ułatwi to z pewnością pozyskiwanie wody ze zbiornika.